ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561- [ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ]