คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิปฎิทินภารกิจคณบดี

 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THR
 • FRI
 • SAT

June 2024

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

โครงการ "รับน้องน่านคริสเตียนสู่ มรอ." วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

คลิกอ่าน

วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุตรตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกานต์ วรธมฺโน และคณะภิกษุสงฆ์ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ในการรับบินฑบาตร พร้อมบรรยายธรรม และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

คลิกอ่าน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566

คลิกอ่าน