คณะวิทยาการจัดการโพล

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน เราสำรวจมาเป็นโพล เพื่อให้ท่านอ่านและตัดสินใจ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกาปฎิทินภารกิจคณบดี

 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THR
 • FRI
 • SAT

October 2020

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ต.ค. 2562 ]

คลิกอ่าน

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งที่ 4 / 2562 - [ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ]

คลิกอ่าน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชน - [ วันที่ 10 ก.ค. 2562 ] Jul 10

คลิกอ่าน